TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Преображение Господне

MERCOLEDI 6 AGOSTO SOLENNITA' DELLA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE

Преображение Господне (Разрешава се риба)

Свето Преображение на Господа Бога, нашия Спасител Иисус Христос

6 август (19 август ст. стил) Мат.17:1-13; Марк 9:1-9; Лук.9:28-36

"1 И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила. 2. И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях. 3. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. 4. И яви им се Илия с Моисея, и разговаряха с Иисуса. 5. Тогава Петър заговори и рече на Иисуса: Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия. 6. Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха уплашени. 7. И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте! 8. И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Иисуса. 9. А когато слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите "

Марк 9:1-9;

Nessun commento: