Litugia di Domenica 14 Dicembre - 14 Декември 2008 : Единадесета Неделя след Неделя подир Въздвижение


† Единадесета Неделя след Неделя подир Въздвижение.


неделя от 9:30 до 13:00 - A службата започва в 9:30

0къмсвещеник Ивалин Славов (тел. 380-3406490)
Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: