Liturgia di Domenica 15 Marzo - 15 Март 2009Св. апостол Онисим от седемдесетте апостоли († ок.109)неделя от 9:30 до 13:00 - A службата започва в 9:30

къмсвещеник Ивалин Славов (тел. 380-3406490)

Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: