Liturgia di Domenica 26 Aprile - 26 Април 2009 : † Втора неделя след Пасха - Томина Неделя.† Втора неделя след Пасха - Томина Неделя.
Томина Неделя, първа след Пасха
Антипасха. Неделя вторая по Пасхе - Неделя апостола Фомы
На утренята Ев. Мат. 28:16-20.
На литургията Деян. 5:12-20. Ев. Иоан. 20:19-31неделя от 9:30 до 13:00
A службата започва в 9:30
къмсвещеник Ивалин Славов (тел. 380-3406490)
Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: