Liturgia di Domenica 10 Maggio - 10 Май 2009: † Четвърта неделя след Пасха - на Разслабления


† Четвърта неделя след Пасха - на Разслабления.
На утренята Ев. Лука 24:1-12. На литургията Деяния на св. апостоли 9:32-42. Ев. Иoaнa 5:1-15.
Възстановяване на Българската патриаршия.
* Св. апостол Симон Зилот (Симеон Зилот) от Дванадесетте апостоли.
неделя от 9:30 до 13:00
A службата започва в 9:30
къмсвещеник Ивалин Славов (тел. 380-3406490)
Милано, на улица Свети Антонио, 5
email:chiesabulgaramilano@gmail.com

Nessun commento: