Liturgia di Domenica 31 Maggio - 31 Май 2009 : † Седма неделя след Пасха - на Светите Отци на Първия вселенски събор.


Седма неделя след Пасха - на Светите Отци на Първия вселенски събор.
†Неделя на 318-те богоносни отци в Никея, седма след Пасха
Неделя святых отцов Первого Вселенского Собора
Литургийно четене: Деян. 20:16-18, Иоан 17:1-13неделя от 9:30 до 13:00A службата започва в 9:30къмсвещеник
Ивалин Славов (тел. 380-3406490)Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: