Litugia di Domenica 16 Agosto - 16 Август 2009

† Десета неделя след Петдесетница. * Пренасяне неръкотворния образ на Господ Иисус Христос от Едеса в Цариград (944).
Св. мъченик Диомид (298).
Св. преподобни Йоаким Осоговски († 1105)

неделя от 9:30 до 13:00A службата започва в 9:30 къмсвещеник
- Ивалин Славов (тел. 380-3406490)Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: