Liturgia di Domenica 4 Ottobre - 4 Октомври 2009


† Втора Неделя след Неделя подир Въздвижение.


неделя от 9:30 до 13:00A службата започва в 9:30 къмсвещеник. -Ивалин Славов (тел. 380-3406490) Милано, на улица Свети Антонио, 5 - email:chiesabulgaramilano@gmail.com

Nessun commento: