Liturgia di Domenica 11 Ottobre - 11 Октомври 2009


† Четвърта Неделя след Неделя подир Въздвижение.


неделя от 9:30 до 13:00A службата започва в 9:30 къмсвещеник.
-Ивалин Славов (тел. 380-3406490)
Милано, на улица Свети Антонио, 5 - email:chiesabulgaramilano@gmail.com

Nessun commento: