Liturgia di Domenica 8 - 8 Февруари 2009 : Неделя на Митаря и Фарисея.неделя от 9:30 до 13:00 - A службата започва в 9:30
къмсвещеник Ивалин Славов (тел. 380-3406490)
Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: