Liturgia di Domenica 15 Febbraio - 15 Февруари 2009 : Неделя на Блудния син.
неделя от 9:30 до 13:00 - A службата започва в 9:30
къмсвещеник Ивалин Славов (тел. 380-3406490)
Милано, на улица Свети Антонио, 5

Nessun commento: